Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

„Ceną wielkości jest odpowiedzialność” Winston Churchill

Prowadzenie biznesu wiąże się z ponoszeniem szerokiego spektrum odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, a nawet do środowiska naturalnego. Aby zminimalizować skutki finansowe roszczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną architUBEZ opracowuje dla Klienta program ubezpieczeń OC obejmujący między innymi: