Ubezpieczenia grupowe

Indywidualni pracownicy nie mogą być postrzegani osobno, lecz muszą być postrzegani jako członkowie grupy.” G.A. Cole

Dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie pracodawca zapewnia pracownikom oraz ich rodzinom bezpieczeństwo finansowe na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Opracowujemy dla naszych Klientów programy ubezpieczeń grupowych, zróżnicowane w zależności od specyfiki branży i potrzeb pracowników. Ubezpieczenie grupowe swoim zakresem może obejmować:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci pracownika
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci bliskich: współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia
  • ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia: choroby, operacji chirurgicznej, pobytu w szpitalu