Oferta

Ubezpieczenia majątkowe

Rozumiemy, że majątek naszych Klientów jest ważnym elementem ich biznesu, a w znacznej części przedsiębiorstw podstawą działalności. Dlatego szczególnych starań dokładamy do dobrania odpowiedniego ubezpieczenia majątku; budynków, wyposażenia, specjalistycznych maszyn i sprzętu. Pomagamy naszym Klientom dostosować zakres ubezpieczenia do ich specyficznych potrzeb, by w maksymalny sposób zabezpieczyć majątek firmy.

Zaproponowany przez nas program ubezpieczenia może obejmować także ochronę na wypadek sytuacji kryzysowych związanych z przestojem produkcyjnym czy zanieczyszczeniem produktu.

Do grupy tych ubezpieczeń należą:

Ubezpieczenia finansowe

„Posiadanie pieniędzy jest lepsze od ich braku. Przynajmniej ze względów finansowych” Woody Allen

Biuro Brokerskie architUBEZ analizuje potrzeby Klientów w zakresie ubezpieczeń finansowych, dla zapewnienia ochrony płynności finansowej firmy związanej z podstawową działalnością  jak i roszczeniami względem zarządu. Do grupy tych ubezpieczeń należą:

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

„Ceną wielkości jest odpowiedzialność” Winston Churchill

Prowadzenie biznesu wiąże się z ponoszeniem szerokiego spektrum odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, a nawet do środowiska naturalnego. Aby zminimalizować skutki finansowe roszczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną architUBEZ opracowuje dla Klienta program ubezpieczeń OC obejmujący między innymi:

Ubezpieczenia komunikacyjne

Samochód służbowy jest czymś, co każdy uważa za rzecz zbędną dopóty, dopóki sam w nim nie siedzi.” Richard Nixon

Samochody są narzędziami pracy naszych Klientów, dlatego program ubezpieczenia firmy obejmuje również ubezpieczenia komunikacyjne.

 

Przygotowujemy oferty:

oraz

Ubezpieczenia grupowe

Indywidualni pracownicy nie mogą być postrzegani osobno, lecz muszą być postrzegani jako członkowie grupy.” G.A. Cole

Dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie pracodawca zapewnia pracownikom oraz ich rodzinom bezpieczeństwo finansowe na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Opracowujemy dla naszych Klientów programy ubezpieczeń grupowych, zróżnicowane w zależności od specyfiki branży i potrzeb pracowników. Ubezpieczenie grupowe swoim zakresem może obejmować:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci pracownika
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci bliskich: współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia
 • ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia: choroby, operacji chirurgicznej, pobytu w szpitalu

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to doskonałe rozwiązanie dla firm, które poszukują możliwości rozbudowania systemu motywacyjnego lub chcą umożliwić swoim pracownikom zakup prywatnej opieki medycznej w preferencyjnej cenie. Zadaniem tego ubezpieczenia jest zapewnienie pracownikom dostępu do świadczeń medycznych realizowanych w prywatnych placówkach współpracujących z zakładem ubezpieczeń. Klienci architUBEZ dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu
w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, otrzymują indywidualnie dobrany program ubezpieczenia, który może zostać rozbudowany o świadczenia z  medycyny pracy. Pomagamy naszym Klientom  we  programu grupowego ubezpieczenia zdrowotnego poprzez:

 • zdefiniowanie potrzeb w zakresie świadczeń medycznych objętych ubezpieczeniem - wspólne konsultacje pozwalają nam określić pakiet najbardziej adekwatny do charakteru wykonywanej pracy, stylu życia i struktury pracowników
 • przeprowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń
 • przejrzyste przedstawienie najlepszych ofert
 • wsparcie procesów  związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia
 • zapoznanie pracowników  z możliwościami ubezpieczenia poprzez zorganizowanie spotkania lub udostępnienie materiałów informacyjnych

 

Dlaczego ubezpieczenie zdrowotne to dobra inwestycja?

 • Motywacja - posiadanie zaangażowanego, dobrze zmotywowanego zespołu pracowników jest fundamentem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Ubezpieczenie zdrowotne jest istotnym elementem motywacji pozapłacowej, który przekłada się na wymierne korzyści.
 • Satysfakcja z wysokiego poziomu usług w prywatnych placówkach medycznych
 • Komfort – wizyty lekarskie umawiane telefonicznie, realizowane w krótkim czasie i dogodnych porach
 • Poczucie bezpieczeństwa – ubezpieczenie zdrowotne zapewnia pomoc medyczną pracownikom oraz ich bliskim, którzy także mogę zostać objęci programem
 • Zmniejszenie absencji chorobowej – poprzez ułatwiony dostęp do profilaktyki zdrowotnej i szczepienia
 • Wyróżnik wśród pracodawców – włączenie ubezpieczenia zdrowotnego do pakietu socjalnego uatrakcyjnia ofertę pracy i przyciąga kandydatów