Współpraca

Etapy współpracy z architUBEZ

  • Udzielenie pełnomocnictwa. Na mocy pełnomocnictwa reprezentujemy naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeń, negocjujemy oferty i wykonujemy czynności przygotowawcze do zawarcia umowy ubezpieczenia. (wzór)
  • Ocena ryzyka. Efektywna współpraca z brokerem wymaga określenia potrzeb ubezpieczeniowych Klienta. Podczas wspólnych konsultacji dokonujemy oceny ryzyka; identyfikujemy obszary, w których przedsiębiorstwo powinno zastosować zabezpieczenie finansowe w postaci polisy ubezpieczeniowej. Chcemy też poznać potrzeby i sugestie naszego Klienta oraz wcześniej stosowane rozwiązania w zakresie ubezpieczeń.
  • Negocjacje i analiza ofert. Znając potrzeby Klienta przystępujemy do negocjacji z zakładami ubezpieczeń. Dzięki dobrej znajomości rynku gromadzimy wiele propozycji, aby dać Klientowi szeroki wybór. Na podstawie analizy ofert przedstawiamy rekomendację, która może być pomocna przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.
  • Zawarcie umowy. Biuro architUBEZ wykonuje w imieniu Klienta wszystkie czynności zmierzające do zwarcia umowy ubezpieczenia związane z dostarczeniem niezbędnej dokumentacji i inne, wynikające ze specyfiki poszczególnych ubezpieczeń.
  • Wykonywanie umów ubezpieczenia. Na życzenie Klienta udzielamy wsparcia w zarządzaniu umową ubezpieczenia oraz prowadzimy sprawy związane z wypłatą odszkodowania.